Regulamin

Słowniczek pojęć

Sprzedaż

 1. Sprzedaż usługi prowadzi Firma.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Usługi: Dokonanie rezerwacji sprzętu muzycznego przez stronę https://www.jama.studio poprzez wybranie godzin, a następnie wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Uiszczenia przez Kupującego zapłaty za pomocą systemu PayU Otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu PayU. Otrzymania przez Kupującego mailowo i drogą SMS wskazówek na temat skorzystania z Usługi, tj. Adres i kod dostępu do sali
 3. Kupujący po dokonaniu płatności razem z rezerwacją terminu może dokonać zmiany terminu lub anulowania rezerwacji nie później niż na 24 godzin przed datą usługi. Do dokonania zmiany lub anulowania rezerwacji konieczny jest kontakt telefoniczny na numer podany na stronie https://www.jama.studio Po tym terminie nie ma możliwości zmiany terminu i anulowania rezerwacji.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot płatności na swoje konto bankowe z którego dokonał płatności w terminie 7 dni roboczych.
 5. Kupujący może skorzystać z kodu zniżkowego wygenerowanego przez Firmę, który upoważnia go do zniżki określonej przez Firmę.
 6. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie internetowej. Firma zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 7. Cena za Usługę zawiera 23% podatek VAT.

Korzystanie z sali prób

 1. Korzystając z Usługi, Kupujący zobowiązuje się do pozostawienia sali prób w takim samym stanie, w jakim ją zastał.
 2. Podczas korzystania z Usługi zabrania się spożywania jedzenia i napojów, w tym napojów alkoholowych, przez Kupującego i przebywających w sali prób osób.
 3. Podczas korzystania z Usługi obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania substancji odurzających przez Kupującego i przebywających w sali prób osób.
 4. Wszelkie uszkodzenia należy złożyć niezwłocznie drogą telefoniczną i/lub SMS pod numer 604 330 753‬.
 5. W przypadku wystąpienia uszkodzeń w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu, Kupujący zostanie obciążony kosztami naprawy, wymiany lub zakupu sprzętu.

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jama.studio
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: Dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu rezerwacji, Datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji, Opis przedmiotu reklamacji.